ایزوگام BOF یکی از انواع ایزوگام با استاندارد نوع متوسط است که در آن قیر از نوع ترکیبی استفاده می شود و دارای انعطاف و چسبندگی و مقاومت خوب است و در مناطق گرمسیر بیشتر استفاده می شود.

و نوع دیگری از ایزوگام وجود دارد که به آن ایزوگام BPP یا پلیمری می گویند که تفاوت ایزوگام BOF و BPP در نوع قیر استفاده شده در آنهاست.

جهت دریافت مشخصات فنی ایزوگام BOF و BPP می توانید به سایت شرکت هیرمان مراجعه کنید.

ایزوگام نوع BOF

ایزوگام نوع BOF

ایزوگام نوع BOF ایزوگامی است که ماده اصلی آن قیر دمیده است و تلاش شده است با استفاده از مواد اولیه مرغوب و با استانداردهای رایج تولید شود و این نوع عایق رطوبتی نسبت به ایزوگام پلیمری دارای عمر کمتر و مقاومت پایین تری است. قیر دمیده درجه نرمی بی…