نوشته‌ها

صادرات ایزوگام شرق

صادرات ایزوگام شرق صادراتی اصل به صورت پلمپ

,
صادرات ایزوگام شرق صادراتی اصل برای تمام کشورهای همسایه به صورت پلمپ گمرکی و با مجوز صادرات انجام می شود و در هنگام ثبت سفارش همه توافقات مانند میزان ایزوگام سفارشی و یا مقصد و محل تحویل مورد بررسی قرار می گیرد.ایزوگام صادراتی دارای مشخصاتی است…