نوشته‌ها

ایزوگام مناطق گرمسیر

ایزوگام مناطق گرمسیر دلیجان با فرمول صادراتی

ایزوگام مناطق گرمسیر دلیجان توسط کارخانه با یک فرمول ویژه صادراتی و ساختار کیفی متمایز تولید می گردد. تولید کنندگان ایزوگام به شرایط جوی غالب در شهر ها، شهرستان ها و به طور کلی شرایط جوی تمامی مناطق ایران توجه ویژه ای دارند.ایزوگام مناطق…